Граѓански сектор

МБСК и НВО

Соработка со здруженија на граѓани


Македонско-Бугарската Стопанска Комора соработува со граѓанскиот сектор преку нивна поддршка и промовирање. Меморандуми за соработка имаме склучено со:

  • Здружение за екологија „Еко Тим Исток“ од Кочани
  • Фудбалски клуб „Светлост“ од Зрновци
  • Здружение за угостителство хотелиерство и туризам