Меморандуми

МБСК и Организации

Меморандуми за соработка


Македонско-Бугарската Стопанска Комора има склучено повеќе Меморандуми за соработка со различни организации и институции:   

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ МБСК, ОПШТИНА ЧАИР, ОПШТИНА ЌУСТЕНДИЛ, ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРОЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА

  • НА ИНИЦИЈАТИВА НА МБСК ПОТПИШАН Е МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО МРТ И БАККО

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО БУГАРСКО ТРГОВСКАТА ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРО-ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА

  • МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО АЛИЈАНСАТА НА БИЗНИСИТЕ НА КОСОВО