Совет на почесни претседатели

Совет на почесни Претседатели на Македонско-Бугарска Стопанска Комора

Кирил Лазаров
Претседател на МБСК за период
2018-2023
Зоре Темелковски
Претседател на МБСК за период
2013-2018
Борислав Захариев
Претседател на МБСК за период
2011-2013