Project

  • КомпанијаЕКОПРОЕКТ-КО ДОО
  • Локација:Маршал Тито 45, Кочани
  • Основана:2011 г.
  • Сектор:Управување со отпад
  • Телефон:033/ 123 - 456
  • Лице за контакт:Наташа Митева

Екопроект-Ко ДОО Кочани

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани е основана во 2011 година и успешно работи во источниот дел на Македонија….

Клиенти од Кочани и околните градови, компании и институции....

Компанијата е основата во 2011 година......