Работна средба со Министерката за животна средина и просторно планирање