Традиционален прием по повод националниот празник на Р. Бугарија